Lòng thương yêu sự sống

26. Phóng Sinh Chuộc Tội

trước
tiếp

LÒNG THƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THE LOVE of LIFE)
Tác giả: G.B. Talovick – Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

PHÓNG SINH CHUỘC TỘI

Ngày nọ, một người đánh cá ở Ðôn Ðồ bên Trung Quốc bắt được một con rùa rất lớn. Ông ta chưa biết tính sẽ làm gì với con vật quá to nặng như thế.

Ông suy nghĩ: “Con rùa thực lớn dữ. Nó đáng giá nhiều tiền. Nếu quanh đây người có thể mua được nó thì chỉ có ông Triệu Quần vì ông là người giàu nhất trong quận này.”

Ông đặt con rùa lên chiếc xe hai bánh rồi kéo đến nhà ông

Triệu. Ông Triệu những qua và nói: “Nấu xúp thịt rùa.” Ông đưa cho người đánh cá một số tiền lớn để mua con rùa. Từ đó, bất cứ ngư phủ nào bắt được rùa họ đều mang nó đến bán cho ông Triệu Quần. Sau này, nhiều người người bắt rùa đem đến ông Triệu bán trở thành một việc rất bình thường.

Sau đó một năm, Triệu Quần nằm mộng thấy mình đi vào ngôi đền ở Ðỉnh Núi phía Ðông để tranh cãi một vụ kiện trước mặt ông quan tòa. Nguyên cáo là một người có thân thể đẫy đà, trên đầu có hình tam giác. Ông tự xưng mình là con Rùa dưới sông. Nó tố cáo với đức Vua trên Ðỉnh Núi phía Ðông rằng: “Triệu Quần đã giết hại rất nhiều dòng họ của chúng tôi, nay ông ta phải thanh toán trả món nợ đó.”

Bằng giọng nói vang rền như sấm, đức vua hỏi: “Này Triệu Quần, ngươi có lời nào để biện bạch không?”

Triệu Quần đáp: “Dạ thưa không. Ðúng là thường ngày tôi rất thích ăn thịt rùa. Nhưng tôi có làm hại con vật nào đâu. Bởi lẽ tôi không bắt Những con rùa đó.”

Ðức vua bảo rằng: “Những kẻ chài lưới vì thiếu học cho nên họ không biết hành động giết hại các sinh vật vô tội sẽ gây nên sự xáo trộn mất quân bình trong vũ trụ. Còn ngươi là người có học thức hẳn nhiên ngươi phải hiểu rõ hơn. Nếu ngươi không biết, ngươi sẽ bị đày đọa ở cảnh giới Ðịa Ngục.” Ðức vua giận dữ những ông Triệu. Con rùa cúi đầu.

Ðức vua hỏi ông Triệu: “Ngươi có muốn tu sửa không? Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu từ nay về sau, ngươi sẽ không giết hại bất cứ sinh vật nào, heo, gà vàt, chó, rùa và các thú vật khác, mà ngươi còn hết lòng khuyên dạy mọi người không sát sinh hại vật, có như vậy mới mong chuộc lại các tội ác của ngươi đã gây ra trong quá khứ .”

Ðức vua hỏi: “Nguyên cáo có điều gì khiếu nại không?”

Con Rùa khẩn cầu: “Thưa Ngài, ngài xử như vậy có nhẹ tội cho ông Triệu lắm không? Xin Ngài đừng quên rằng y đã ăn thịt không biết bao nhiêu bà con dòng họ của tôi rồi.”

Ðức vua nói: “Ðúng vậy, thực là có lý. Ta phải trừng phạt ông Triệu này để làm dịu bớt lòng căm phẫn của mọi sinh vật đối với hành động tàn ác của ông ta. Rồi Ngài truyền lịnh cho quỹ tốt dùng gậy tre đánh ông Triệu mười trượng.”

Tức thì sáu tên quỹ sứ lôi ông Triệu ra giữa nền nhà, giữ ông nằm đó trong lúc hai tên khác đánh ông bằng gậy.

Khi ông Triệu đứng dậy đức vua ân cần nhắc nhở: “Người nào khởi lên một niệm lành thì quỹ thần liền ban phước xuống cho họ. Còn sanh tâm nghĩ ác thì sẽ gặp tai họa. Nếu ngươi biết ăn năn sám hối sửa đổi thì sau này sẽ có quả báo tốt đẹpTrái lại, nếu ngươi vẫn chứng nào tật nấy như cũ thì không thể nào tha thứ được.” Nói xong, Ðế Quân sai quỹ tốt mang ông ra khỏi ngôi đền.

Sau khi tĩnh dậy, ông Triệu thấy mình còn nằm trên giường ở dương thế. Nhưng phần dưới hai bên đùi vế có vết bầm và sưng. Ông phải nằm liệt giường cả tuần nữa mới đứng dậy đi được.

Thế rồi Triệu Quần đem kể cho mọi người nghe việc du địa phủ của mình. Từ đó, cả gia đình ông đều phát tâm ăn chay. Họ không bao giờ ăn thịt thú vậtThân nhân của ông thường mua Những con vật bị bắt đem phóng sinh. Về sau, mọi người đều xác nhận rằng tâm tánh của ông Triệu đã hoàn toàn cải đổi. Nhờ vậy mà ông trở thành không Những là một người rất giàu mà còn có lòng từ thiện nhất trong thôn xóm.
 
 

 Chao ch’un and the river turtle

Once a fishermen in Tant’u of China caught a huge turtle. He wasn’t quiet sure what to do with it.

He pondered. “It’s huge. It must be worth a lot of money. If anybody around here can afford to buy such a big turtle, it was to be the Chao Ch’un, because he’s the richest man in the county.”

He put the turtle in a cart and took it to Chao. Chao took one look and said, “Turtle soup!” He gave the fisherman a good price for the turtle, and from then on, any fisherman who caught a turtle sold it to Chao. As a matter of fact, catching turtles to sell to Chao Ch’un became a local specialty.

After about a year of this, Chao dreamed that he was in the Temple of the Eastern Peak, arguing a case in front of a judge. The plaintiff was fat, with a triangular head. He called himself River Turtle. River Turtle told the divine Emperor of the Eastern Peak, “Chao Ch’un has killed too many of us. He should be called to accounts.”

 “Chao Ch’un!” The Emperor’s voice rumbled like thunder. “What do you have to say in your defense?”

“Nothing, I just love to eat turtle meat, that’s all. What harm can that do? I mean, it’s not me that catches them.”

The Emperor said, “The fishermen are uneducated, so they cannot be expected to understand the way in which killing innocent animals upsets the balance of the universe. You, however, are an educated man. You should know better. If you do not know, you will learn in Hell.” The Emperor glared at Chao. River Turtle nodded.

“Will you mend your ways? We will give you a chance. If from this day hence, you do not kill or cause to be killed any cattle, pig, poultry, dog, turtle, or other animal, but do your utmost to teach others not to kill, you may atone for your crimes.”

“Does the plaintiff have any comment?”

“Your Majesty,” River Turtle begged, “Aren’t you letting him off a bit too easy? Don’t forget how many of my relatives are buried in his stomach.”

“Yes, it is meet and right that we discipline this man to express the indignation of all living creatures for his barbarous behavior. Bailiffs! Give this man ten strokes with the bamboo poles.”

Six demons dragged Chao to the floor and held him there while two others beat him with bamboo poles.

When he got up, the Emperor said, “If a person has so much as one good thought, the gods and demons can bring him good fortune. Bad thoughts bring bad luck. If you change your ways, you can earn good luck. If you keep up your old habits, though, you will not be forgiven.” Several demons led him out of the temple.

Chao woke up in his own bed. His bottom was bruised and swollen. He had to spend a week in bed before he could get up.

 He told his whole family what happened to him. From that day, they all became vegetarians. They never ate another animal’s carcass. They bought captured animals to set free. Before long, everybody agreed that the Chaos had changed. Now they were not only the richest people around, but they were also the nicest.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter