Pháp tướng và lược truyện chư tổ Tịnh độ tông

9.  Đại Sư Ngẫu Ích (1599- 1655)

trước
tiếp

Pháp Tướng Bắc Thiên Mục – Linh Phong Ngẫu Ích Đại Sư 

Tịnh Độ Cửu Tổ – Bắc Thiên Mục – Linh Phong Ngẫu Ích Đại Sư

9.  Đại Sư Ngẫu Ích (1599- 1655): Ngài họ Chung, là người xứ Giang Tô quê ở Mộc Đậu, tự là Trí Húc, hiệu là Ngẫu Ích, Ngài còn một hiệu nữa là Tây Hữu, biệt hiệu là Bát Bất Đạo Nhân, là một trong bốn vị danh Tăng cuối thời nhà Minh, được tôn là Tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông, về già Ngài trụ ở chùa Linh Phong huyện Hàng tỉnh Triết Giang nên được tôn xưng là Linh Phong Ngẫu Ích Đại Sư.

 

Niên hiệu Thiên Khải thứ 2 đời nhà Minh, Ngài 28 tuổi, nhân vì ngưỡng mộ ngài Mẫn Sơn Đại sư nên theo đệ tử của ngài Mẫn Sơn là Tuyết Lãnh thiền sư xuất gia học đạo. Sau đó đến núi Thiên Đài nghiên cứu Thiên Đài Tông, Ngài được công nhận là một trong những Đại sư có sự thành tựu về giáo nghĩa Thiên Đài cuối cùng của Thiên Đài Tông, nhưng Đại sư vẫn phát nguyện nhất tâm về Tịnh Độ và tín ngưỡng Đức Phật A Di Đà.

 

Ngài trước tác rất nhiều sách như: A DI Đà Kinh Yếu Giải, Phạm Võng Kinh Huyền Nghĩa, Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu, Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa Tiết Yếu, Pháp Hoa Kinh Hội Nghĩa, Lăng Nghiêm Kinh Huyền Nghĩa, Lăng Nghiêm Kinh Văn Yếu, Duyệt Tạng Tri Tân, Pháp Hải Quán Lan, Châu Dịch Thiền Giải. Người đời sau tập hợp lại tập thành bộ Ngẫu Ích Đại Sư Toàn Tập.

 

Năm Thuận Trị thứ 2 (1614), vào cuối Đông, Đại sư cảm bệnh nhẹ, Ngài di chúc mọi việc và dặn các đệ tử, sau khi Ngài viên tịch đem trà tỳ, lấy xương phải tán nhuyễn rồi trộn với bột hòa thành viên, chia thí cho loài cá chim để kết duyên Tịnh Độ với chúng.

 

Đầu năm Thuận Trị Thứ 3 đời nhà Thanh (1615), ngày 21 tháng Giêng, sáng đó Đại Sư dậy sớm, sắc diện tươi tỉnh như người không có chút gì là tật bịnh. Đến đúng ngọ, Ngài đoan tọa trên giường, xây mặt về Tây chấp tay niệm Phật mà tịch, trụ thế 57 tuổi.

 

Ba năm sau, các đệ tử môn nhân của Ngài hội lại, định y pháp làm lễ trà tỳ. Lúc mở bảo tháp ra thấy toàn thân Đại sư vẫn còn nguyên vẹn, tóc ra dài phủ hai tai, sắc mặt tươi tỉnh như sống. Đại chúng không nỡ tuân lời di chúc, xây tháp thờ toàn thân Ngài ở chùa Linh Phong. 

 

 

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter